Med användaren i fokus.

Utbildningar, teknisk support, applikationshjälp & guide till maximal livslängd

Vi skall även kunna och vara behjälpliga med att guida våra användare till vilka uppdateringar som finns tillgängliga och vilket underhåll som erfordras för att systemet skall få en så lång livscykel som möjligt, m.a.o. att investeringen blir en bra affär för användaren.

Vi har en fullt utrustad service avdelning och två heltidsanställda service ingenjörer. Våra service ingenjörer ansvarar för företagets installerade bas. Vi erbjuder alla typer av serviceavtal efter kundens önskemål och behov. 

Kontakta oss så berättar vi mer.