WILAflow Elite nCPAP – Neonatalventilator

Neonatal ventilator – Noninvasiv behandling för de mest känsliga patienterna.

WILAflow Elite är en microprocessorstyrd, noninvasiv barnventilator, med avancerade och mångsidiga non-invasiva nasala ventilationssätt, SNIPPV, NIPPV, nCPAP samt HFNC. Apnéfunktion möjlig i flertalet ventilationsmode och automatisk läckagekompensation för att minimera tryckvariationer.

  • SNIPPV – Synkroniserad trycktriggning. CPAP-behandling med patientriggade understödda andetag via buksensor som kompletteras med apnélarm och backupventilation utifrån förvald frekvens
  • NIPPV – Kallas oftast bifasisk tryckkontrollerad CPAP där CPAP-tryck och inandningstryck samt frekvens för understödda andetag ställs in
  • nCPAP – Traditionell nCPAP behandling, utifrån valt tryck regleras flödet. Möjlighet att via buksensor få apnélarm samt backupventialtion
  • HFNC High Flow Nasal Cannula möjliggör lågflödes benhandling från 0,5l/min till högflödesbehandling upp till 20l/min med befuktad och uppvärmd gasmix.
  • Som användare ställer du in önskat tryckvärde. WILAflow Elite reglerar då flödet och ger en fullständigt automatisk och stabil tryckkontroll.
  • Tryckmätningen sker proximalt med precision utan att påverkas av mekaniskt dead space eller compliance.
  • WILAflow Elite ger exakta syrgasnivåer vid positivt tryck, vilket hjälper till att hålla alveolerna öppna och förbättrar syresättningen, medan barnet andas spontant.
  • IFlow det intelligenta Closed-Loop kontrollsystemet som justerar färskgasflödet och luftvägstrycket är designat för att skydda de mest känsliga patienterna.
  • Buksensor finns som tillbehör denna ger användaren möjlighet att övervaka apné/låg andningsfrekvens i både nCPAP och Bifasisk inställning.
Leverantör:

Mer information

  • Buksensorn omfattar flergångsgivare och engångs patientanslutna sensorer.

Relaterade produkter

Intresserad av denna produkt?
Kontakta oss för att höra mer

Rulla till toppen