TrueVue™ system & TrueVue™ doppler

TRUVUE™ är en medicinsk utrustning som används för att övervaka hemodynamiska parametrar hos patienter perioperativt. Systemet använder sig av tre olika tekniker.

  • Esofagal dopplerteknik för att mäta flödeshastighet i aorta och därigenom beräkna hemodynamiska värden. Vid korrekt applicering elimineras risken för felkällor jämfört med traditionell invasiv hymodynamisk övervakning.
  • Invasiv tryckmätning kalibreras mot Esofagal dopplermonitorering (ODM) och kan därefter användas för sig i upp till 4 timmar.
  • TRUVUE™´s  PressureWave™ använder den mest stabila och efterforskade Pulse Contour Analys (PCA) algoritmen för kvantitativ beräkning av Cardiac Output (CO).  PCA mode används till exempel vid perioder av instabilitet eller när ODM inte är tillgängligt. Förslagsvis postoperativt eller när patienten inte tolererar ODM.

TrueVue™ påvisar behov av medicinska åtgärder för hemodynamisk optimering. Lämpar sig väl för användning på barn och vuxna.

Kliniska studier, inklusive FEDORA-studien med 420 patienter, har visat att ODM+ systemet kan minska förekomsten av komplikationer såsom akut njurskada hos kirurgiska patienter. TrueVue™ är en vidareutveckling av ODM+ systemet som integrerar ytterligare tekniker för övervakning av hjärtminutvolymen och kan därmed ge ännu bättre resultat.

Leverantör:

Mer information

• TRUVUE™ – system använder sig av avancerad esofagusdopplerteknik för hemodynamisk monitorering
• För vuxna: 16-99 år, barn från 3kg-16år
• Touchskärm

Relaterade produkter

Intresserad av denna produkt?
Kontakta oss för att höra mer

Rulla till toppen