ProVu™ – videoendotrakeltub

ProVu™ videoendotrakeltub är en engångsartikel för hantering av den svåra luftvägssituationer. Den har en unik design som gör att tubens tipp kan rotera upp till 95° upp och ner, vilket gör att du kan placera tubspetsen där du vill. Tubspetsen är konstruerad i ett mjukare material för att minska risken för skador. De två Murphy hålen i tubspetsen gör att occlusionsrisken minimeras. Tubens förlängda konstruktion gör den lämplig för både oral och nasal intubation.

Tack vare att optiken sitter i tubens spets ses anatomin från bifurkationen och upp. På så sätt kan anatomin inspekteras och tubens position optimeras.

 

 

 

Leverantör:

Mer information

• Komplett sortiment av tuber från storlekarna 6,5 till 8 tuber.
• Unik flex av tubens tipp som har en rotationsgrad upp till 95°. Tippen roteras
med hjälp av manöverratten.
• 60° vidvinkel för optiken.
• Dubbla murphy hål för att säkerställa ventilationen.
• Inbyggd ledare för bästa vinkel på tuben.
• Autraumatiskt material i toppen av tuben för att minska risken för
intubationsskador.
• ProVu™ passar för både oral och vid nasala intubationer.
• LED-ljus >2000 Lux
• 3,5” – skärm som laddas upp efter varje intubationstillfälle med 90 minuters
drifttid.
• 8” – skärm som kan sättas upp på arm eller bordsstöd.

Relaterade produkter

Intresserad av denna produkt?
Kontakta oss för att höra mer

Rulla till toppen