Leoni Plus och CLAC

Leoni plus är en toppmodern kombinationsventilator för barn, ger optimal ventilation av mycket små prematura spädbarn, nyfödda och barn upp till 30 kg från Löwenstein Medical.

Förutom de grundläggande ventilationslägena CPAP, IPPV/IMV, S-IPPV och SIMV, har enheten också två PSV-lägen samt NIV med nCPAP, nIPPV, HiFlow, nHFO.  Lungskyddande funktioner som tidalvolym begränsad ventilation eller volymgaranti där volym till minsta möjliga tryck finns att tillgå.

Den exakta flödessensorn kan placeras nära patienten och möjliggör automatisk justering av triggerkänslighet i förhållande till patientens tidalvolym (VT-triggeranpassning). Den extremt kraftfulla, integrerade högfrekvensmodulen ger både aktiv inspiration och expiration. Leoni HFO fungerar enligt membranprincipen med frekvensområde mellan 5 och 20 Hz och kan användas till patienter som väger upp till 12 kg. Amplitudkontrollen är reglerad och kompenserar för eventuella läckage eller förändringar i compliance.

Enheten är mycket enkel och intuitiv att styra med antingen en 12” pekskärm eller kontrollratt. Displayen kan flyttas för att optimera ergonomin för användaren samt även konfigureras av användaren utifrån personliga krav som antalet kurvor, loopar och mätvärden.

Löwenstein Medical har utvecklat en unik algoritm för automatisk syrekontroll hos för tidigt födda och nyfödda barn (CLAC: Closed-Loop Automatic Oxygen Control), som är integrerad i Leoni plus-modellen. CLAC tar på sig uppgiften att rutinmässigt anpassa halten oxygen i andningsgasen (FiO2), genom kontinuerligt övervakning av patientens uppmätta och önskvärda mätvärden justeras enhetens inställningar därefter. Detta förhindrar svängningar och ger en stabilare saturation.
Självklart är manuellt styrning alltid möjligt.

Leverantör:

Mer information

 • Kraftfull HFO enligt membranprincipen
 • Volymstyrd ventilation
 • PSV ventilation
 • NIV (nCPAP, nIPPV, HiFlow, nHFO)*
 • VT trigger anpassning
 • CLAC
 • 12” TFT-färgskärm med alternativa placeringar
 • Intuitivt handhavande
 • Konfigurerbart användargränssnitt
 • Tydliga kurvor och loopar
 • Upp till 200 minuters intern batteridrift
 • Låg ljudnivå

Relaterade produkter

Intresserad av denna produkt?
Kontakta oss för att höra mer

Rulla till toppen