Aircon Gen2 befuktare

Nästa generations aktiva befuktning, Aircon Gen2 är en avancerad befuktare som är speciellt utformad och godkänd för att möta behoven hos patienter inom slutenvård och hemsjukvård. Den är kompatibel med flera olika hemventilatorer och kan erbjuda aktiv värmebefuktning baserat på patientens individuella behov. En av de framstående funktionerna hos AIRcon Gen2 är den intelligenta inställningen för värmebehov, vilket innebär att befuktaren kan justeras exakt efter patientens temperaturbehov. Detta hjälper till att säkerställa att patienten får rätt mängd fukt och värme för att främja deras välbefinnande.

Befuktaren har en automatisk vattennivåövervakning för att säkerställa en kontinuerlig och tillförlitlig drift. Den erbjuder tre olika inställningar: IV (invasiv ventilation), NIV (icke-invasiv ventilation) och FREE. Dessa inställningar möjliggör anpassning till olika ventilationslägen och behov hos patienten.

Till AIRcon Gen2 finns ett komplett sortiment av andningsslangar som passar till de flesta ventilatorer på marknaden. Detta gör att befuktaren kan användas med olika utrustningar och ger flexibilitet för användaren.

AIRcon Gen2 kan användas inom olika områden, från spädbarnsventilation med mycket låga flöden till Nasal-High-Flow-O2-Therapy hos vuxna med höga flöden. Den är utformad för att möta behoven hos patienter som behöver tillförlitlig befuktning för att bidra till deras vård och välbefinnande.

Leverantör:

Mer information

  • Godkänd för både slutenvård och hemsjukvård.
  • Kompatibelt med flertal ventilatorer
  • Enkelt handhavande
  • Möjlighet att använda förinställda lägen eller ställa önskade temperaturval fritt
  • Inbyggt säkerhetssystem
  • Automatiskt nattläge

Relaterade produkter

Intresserad av denna produkt?
Kontakta oss för att höra mer

Rulla till toppen