Miljö & Kvalitetspolicy

KVALITETSPOLICY

Pulmicare AB ska tillhandahålla produkter och tjänster som tillfredställer kundernas krav och förväntningar.

Medarbetarna ska därför alltid sträva efter att:

 • kontinuerligt förbättra kvalitetsarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat
 • uppfylla avtalade villkor och hålla leveranstider
 • alla leveranser är felfria
 • fortlöpande hålla beställare informerad om eventuella problem
 • tillgodose kundernas kvalitetskrav
 • fortsätta förbättra rutiner och arbetsmetoder för att bli effektivare och säkerställa kvalitén, dvs arbeta med ständiga förbättringar
 • besitta god produktkunskap

MILJÖPOLICY

Pulmicare AB erbjuder produkter och tjänster som uppfyller kundens och samhällets miljökrav, och som fortlöpande skall utvecklas för minskad energiförbrukning och miljöbelastning.

Detta uppnår Pulmicare AB genom att

 • kontinuerligt förbättra miljöarbetet med tydliga mål och en löpande uppföljning av uppnådda resultat
 • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser genom hushållning, återanvändning och återvinning
 • verka för att företagets leverantörer och samarbetspartners tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster
 • alla anställda utbildas och motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och ges möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter
 • arbeta med ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar som långsiktiga mål
 • betrakta lagar och andra myndighetsvillkor som minimikrav

Kontinuerligt ta del av forskning och utveckling inom miljöområdet.

sv_SESvenska