Bilimetrix

Bilimetrix ett Italienskt biomedicinskt företag som föddes med målet att stödja sjukhus med en innovativ lösning för screening av totalt serumbilirubin (TSB), vilket underlättar tidig identifiering av spädbarn som behöver ljusterapibehandling. Projektet skapades med avsikt att minska förekomsten av Kernittero/akut bilirubinencefalopati (ABE), tillstånd som drabbar tusentals nyfödda världen över.

Läs mer om Bilimetrix här

Rulla till toppen