Försäljningsvillkor

Priser:

Alla priser i prislistor och offerter är exklusive moms.

Betalningsvillkor:

Förfallodagen är 30 dagar från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med referensränta +8%

Anmärkning på faktura:

Anmärkning görs senast 8 dagar efter fakturans mottagande.

Reklamationer:

Reklamation på levererad vara ska ske 7 dagar efter mottagandet. Om endast del av leverans reklameras ska den obestridda delen av fakturan betalas enligt gällande villkor. Vid skada på emballage måste detta noteras på fraktsedeln vid mottagandet.

Ägandeförbehåll:

Varor förblir säljarens egendom tills full betalning erhållits.

Byte:

Varor utbytes endast efter överenskommelse. Fraktkostnaden bekostas av kunden. Om varan inte har returneras inom 14 dagar efter sådan överenskommelse betraktas varan som köpt.

Returer:

Varor tages endast i retur efter överenskommelse. Vid felbeställning kan kreditering endast ske om produkten är i oskadat skick och återsändes i originalförpackning. Accepterade returer krediteras med 90% av ursprungsvärdet vid retur inom 30 dagar och med 75% av ursprungsvärdet vid retur inom 45 dagar. Efter 45 dagar tages varor inte i retur. Fraktkostnad bekostas av kunden. Specialbeställda varor kan inte returneras.

Garantier:

Garanti gäller för köparen samt för den som gjort lagligt förvärv för denna. Garanti lämnas på material- och fabrikationsfel om köparen meddelar felet inom skälig tid, normalt inom 14 dagar. Garantitiden är normalt ett år på nya system och sex månader för tillbehör och reservdelar.

Offert:

Samtliga offererade villkor och priser är giltiga i 30 dagar från offertdatum.

Rulla till toppen