Service för oss på Pulmicare är en hederssak

Våra kunder, vårt fokus.

Genom vår serviceorganisation utvecklar vi kontinuerligt vårt samarbete med den svenska sjukvården. Inom service erbjuder vi inte enbart teknisk support och avhjälpande service utan även användare hjälp. Det är vår fasta övertygelse om att våra användare alltid ska kunna använda sina system fullt ut. Det innebär att en av våra uppgift är att se till att sjukvården förstår hur de kan eller ska använda sina system och dess funktioner.

Vi jobbar för hållbarhet, varje dag

Fråga oss, vi har lösningen.

PulmiCare AB är ett företag med en personalstab som har en lång och bred erfarenhet av att arbeta mot svensk sjukvård med produkter inom anestesi, intensivvård och neonatalvård. Vi har inriktat oss på lungorna och dess miljö och våra professionsområden är neonatal, anestesi, IVA, med produktområden som ventilation, aktiv befuktning, slangsystem och dess tillbehör.